Algemeen

Constant verse lucht met een aangename temperatuur
Net als mensen moeten gebouwen kunnen ademen. Voor een gezond leef- en werkklimaat is een constante aanvoer van verse lucht noodzakelijk. Ventilatie vindt meestal plaats via roosters en kieren in een gebouw, of door het open zetten van ramen. Door het temperatuurverschil tussen buiten- en binnenlucht ervaart men al snel een 'valse trek' of tocht. Daarbij moet verse lucht worden verwarmd om behaaglijk aan te voelen, wat extra stookkosten met zich meebrengt.

Een Recair warmtewisselaar in een warmteterugwinnend ventilatiesysteem voorziet het hele jaar door in gezonde comfortabele lucht. In koude periodes gebruikt de wisselaar de warmte van de lucht die wordt verwijderd, om vers aangevoerde buitenlucht te verwarmen. In warme periodes gebeurt precies het tegenovergestelde. In beide gevallen is het resultaat: constante, verse lucht met een prettig aanvoelde temperatuur. Zonder onnodig energieverbruik.