Twee hoofdtypes warmtewisselaars

Er bestaan twee hoofdtypes warmtewisselaar: regeneratoren en recuperatoren. Recair ontwikkelt en produceert uitsluitend warmtewisselaars van het type recuperator. Daar ligt een heldere reden aan ten grondslag. Een korte toelichting.

Regenerator
In een regenerator wordt warmte uit een eerste medium opgeslagen in een massa, om later aan een tweede medium te worden overgedragen. Deze massa kan het wandmateriaal van de warmtewisselaar of een poreus materiaal zijn, waar doorheen afwisselend de eerste of tweede stroom wordt geleid. Een bekend voorbeeld is het cyclische werkende warmtewiel. Een nadeel van de regenerator is dat niet alle warmte kan worden teruggewonnen omdat exergieverlies optreedt.

Dit komt allereerst door de warmtediffusie in en uit de massa, die zorgt voor een afvlakking van het warmtefront (vermindering van kwaliteit). Een tweede oorzaak is het verlies dat optreedt door warmtegeleiding in de stromingsrichting: bij voorkeur wordt een goede geleider gekozen. Dit alles leidt helaas tot een aanzienlijk verlies van effectiviteit, wat zelfs kan oplopen tot boven de 25%

Recuperator
In een recuperator zijn beide media gescheiden door een wand, die warmte direct overdraagt. Het enige fundamentele verlies in een recuperator, is de warmtegeleiding via de wand in de stromingsrichting. Dit effect kan echter worden verlaagd door materiaal te gebruiken met een extreem laag warmtegeleidingsvermogen, zoals plastics. Het verlies blijft zo beperkt tot een absoluut minimum: minder dan één per mille.

Naast deze hoofdtypes bestaan er ook nog zogenaamde gesplitste systemen. Hierbij neemt een tussenmedium (olie of water) de warmte uit de luchtstroom in de eerste warmtewisselaar op. Vervolgens transporteert het tussenmedium de warmte en geeft deze in een tweede wisselaar aan de andere luchtstroom af. Dit principe is nog minder efficiënt, vanwege extra energieverlies door het gebruik van een tussenmedium.

Conclusie
Om de maximale efficiëntie te kunnen bereiken binnen warmteterugwinning, is het principe van de recuperator de meest geschikte techniek. Daarom heeft Recair zichzelf tot doel gesteld het principe van recuperatie verder te ontwikkelen en verfijnen, zodat ventilatie in combinatie met warmteterugwinning op een ongekend efficiënte wijze bijdraagt aan vermindering van energieverbruik en uitstoot van CO2.

Als u meer te weten wilt komen over de voordelen van recuperatoren ten opzichte van regeneratoren, vul dan ons contactformulier in.