Saving energy in comfort

We leven in een tijd waarin het energievraagstuk wereldwijd snel aan aandacht wint. Overal ter wereld erkent men inmiddels de kwetsbaarheid van fossiele energiebronnen, en vreest men verandering van het klimaat op aarde tengevolge van een ongebreidelde CO2 uitstoot. Naarstig wordt gezocht naar duurzame energie om aan deze negatieve effecten een halt toe te roepen.

De moeilijkheid waarvoor men zich daarbij geplaatst weet is gelegen in de stand der techniek, deze is nog niet zo ver dat de wereldwijde energiebehoefte door middel van alternatieve duurzame opwekking ingevuld kan worden. 

Recair is van mening dat de behoefte aan energie feitelijk kleiner is dan over het algemeen wordt gesteld;  immers de energie is meestal in gewenste hoeveelheid en vorm al aanwezig. Maar, laten we veelal verloren gaan door bijvoorbeeld straling of ventilatie naar buiten. Zouden bijvoorbeeld huizen, scholen en kantoorgebouwen geen of bijna geen energie meer verliezen door straling of ventilatie, dan vermindert daarmee de behoefte aan energie zodanig, dat de gemeenschap zich over de wereldvoorraden fossiele brandstoffen geen zorgen meer zou maken. 

Recair rekent de verliezen voortkomend uit ventilatie van gebouwen tot haar terrein. Recuperatoren (warmtewisselaars) kunnen effectief ingezet worden deze ventilatieverliezen tot een minimum terug te brengen, waarmee de energiebehoefte van de leefomgeving in belangrijke mate afneemt. Vandaar de navolgende missie. 

Missie 
Door voortdurende productinnovatie en -verbetering wil Recair de toepasbaarheid van recuperatoren maximaliseren. En zo bijdragen aan:

  • Een comfortabele en gezonde leef- en werkklimaat;
  • Een afnemende afhankelijkheid van onze maatschappij van fossiele energie.

Recair ambieert intensieve inzet van recuperatoren op brede schaal. Dit impliceert onder andere de volgende producteigenschappen:

  • Vervaardiging uit alledaagse (betaalbare) materialen;
  • Duurzame betrouwbaarheid bij functioneren;
  • Overal ter wereld verkrijgbaar.

Omwille van specialisme legt Recair zich toe op de vervaardiging van een recuperator als component. Deze wordt geleverd aan de fabrikant van het apparaat waarin de recuperator 'tot leven' komt.