ISO certificering

Recair voldoet in alle opzichten aan de hoogste kwaliteitseisen. In 2006 ontvingen we het ISO 9001 certificaat. Na een succesvolle hercertificering werd dit certificaat in 2017 opnieuw toegekend en geprolongeerd in 2010.

Download: