Onbetwist marktleider

Recair Sensitive is binnen korte tijd onbetwist marktleider geworden in de Nederlandse bouwsector. Als indirect gevolg groeit het marktaandeel spectaculair binnen heel Europa, maar ook in de Verenigde Staten en Azië. Niet verwonderlijk, want onze wisselaars voorzien op een kostenbesparende, energie-efficiënte en milieuverantwoorde wijze iedereen van gezonde en frisse lucht.

Kenmerken Recair Sensitive:

  • Altijd verse lucht;
  • Verwijdering van geurtjes;
  • Voorkoming van schimmel;
  • Verlaagde energiekosten;
  • Weinig onderhoud;
  • Eenvoudige installatie;
  • Een lage aanschafprijs.
  • Toepasbaar op vele plaatsen: van woonhuizen en kassen tot vrachtwagencabines;
  • Functioneert effectief onder alle omstandigheden van -30 tot + 50° C;
  • Gemaakt van polystyreen met uitsluitend oplosmiddelvrije elastische lijmverbindingen en daardoor eenvoudig en volledig recyclebaar.

Efficiënte warmteoverdracht
Voor een zo efficiënt mogelijke warmteoverdracht is de tussenwand in Recair Sensitive zodanig vorm gegeven, dat de afstand -die de warmtestroom moet overbruggen- extreem klein is. De twee luchtstromen bewegen parallel aan elkaar langs die wand in tegengestelde richting. Waardoor de warme luchtstroom kan worden afgekoeld tot de intredende temperatuur van de koude luchtstroom, en vice versa.

Comfortabel
Om een gelijke verdeling van de luchtstromen over de volle breedte van Recair Sensitive te krijgen is de wand gevormd met driehoekige kanalen die allemaal exact dezelfde weerstand hebben voor de stroming van lucht. Op deze manier bereikt Recair Sensitive een effectiviteit die dicht genoeg bij de 100% ligt om het temperatuurverschil tussen instromende- en binnenlucht als uitermate comfortabel te blijven ervaren.

Ons streven
Bij een warmteterugwinnend ventilatiesysteem mag geen tocht (voelbaar temperatuurverschil instromende- en binnenlucht) worden ervaren. Daarom heeft lucht die via Recair Sensitive het huis binnenkomt nagenoeg dezelfde temperatuur, als de temperatuur van reeds aanwezige lucht. Een comfortabele inblaastemperatuur zegt echter nog niets over effectiviteit. Het uiteindelijke doel is alle warmte terug te winnen voor een maximale besparing. Met Recair Sensitive wordt een minimale effectiviteit van maar liefst 93% bereikt: de hoogst beschikbare effectiviteit verkrijgbaar op de markt.

Maximale prestatie

Om deze effectiviteit te realiseren heeft onze Research & Development afdeling onderzoek uitgevoerd naar de omstandigheden die een warmtewisselaar nodig heeft om de maximale themische effectiviteit voor beide luchtstromen bereiken. Hieruit blijkt dat een warmtewisselaar aan de volgende criteria moet voldoen:

 

Criteria voor maximale effectiviteit Recair Sensitive
De twee luchtstromen moeten zuiver in tegenstroom zijn (bij voorkeur door ze in naast elkaar gelegen kanalen in tegengestelde richting te laten stromen). De luchtstromen in alle warmtewisselaars van Recair zijn tussen de twee verdelers zuiver in tegenstroom.
De warmtecapaciteitsstromen (massastroom maal specifieke warmtecapaciteit van de lucht) moeten in perfecte balans zijn, zodat het temperatuurverschil van de afvoerstroom gelijk is aan die van de verse luchtstroom. Recair adviseert fabrikanten van warmteterugwinnende ventilatiesystemen voor gelijke massastroom te zorgen van verse- en verbruikte lucht, waarmee binnen het gebruikelijke temperatuurgebied voor ventilatiesystemen ruim wordt voldaan aan dit criterium.
Er mag geen luchtlekkage zijn tussen de luchtstromen. Ook niet vanuit de wisselaar naar de directe omgeving. Recair warmtewisselaars kenmerken zich door een te verwaarlozen lekkage (gemiddeld <0,5%). Hiermee behoren ze tot de allerbeste verkrijgbaar op de markt.
Voor de meest efficiënte warmteoverdracht hoort het oppervlak van de wand zo groot mogelijk te zijn bij gelijke drukval. Hiervoor moet de (hydraulische) diameter van kanalen klein worden gehouden, waardoor de uitwisseling van warmte via het oppervlak wordt vergroot en tegelijkertijd de drukval laag wordt gehouden door een laminaire stroom. Dankzij het unieke driehoekige kanaal ontwerp, hebben Recair Sensitive warmtewisselaars het grootste warmtewisselende oppervlak van alle kanaalvormen (rechthoekige c.q. vierkante kanalen). Het warmteoverdragend vermogen bij driehoekige kanalen is 37% hoger dan bij vierkante kanalen, bij gelijke afmetingen en drukval van de warmtewisselaar. Dit betekent een 4% hogere effectiviteit binnen de maximale netto besparingsopbrengst.
Voor maximale warmte-uitwisseling moet de verdeling van de luchtstromen uniform zijn. De gelijke driehoekige kanalen van Recair Sensitive zorgen voor een gelijke stromingsweerstand, en daarmee voor een uitermate gelijkmatige doorstroming.
De warmte moet direct van de ene stroom, loodrecht op de scheidingswand, naar de andere worden overgebracht. Daarbij hoort warmtestroom door de wand in de stromingsrichting te worden voorkomen. Warmtegeleiding in de stromingsrichting wordt geminimaliseerd door de wand van minimaal warmtegeleidend materiaal (kunststof) te maken. Het warmteverlies is dan slechts 0,1% en niet >10% zoals bijvoorbeeld bij een aluminium wand.
Om zo weinig mogelijk ruimte van de woning in te nemen, moet de warmtewisselaar zo compact mogelijk zijn. Alle Recair warmtewisselaars bieden de meest economische verhouding tussen terugwin effectiviteit, specifiek volume en drukval.

Om economische levensvatbaarheid te verzekeren, 

moeten kosten van materialen, fabricage, installatie en gebruik tot een minimum worden beperkt.

Warmtewisselaars van Recair zijn kostenefficiënt, hebben weinig materialen nodig, zijn licht voor transport en zeer eenvoudig te hanteren.
Om tocht te voorkomen mag het temperatuurverschil tussen binnenkomende verse lucht en de temperatuur in de ruimte niet meer dan 1,5º C zijn. Bij een temperatuurverschil van 30ºC tussen binnen- en buitentemperatuur is alleen de Recair warmtewisselaar voldoende effectief (>95% inclusief de warmte van de toevoerventilator).

Als u meer informatie wilt over Recair Sensitive, vul dan ons contactformulier in.