Wat is een warmtewisselaar?

Warmtewisselaars dragen energie over in de vorm van warmte. Die warmte wordt overgedragen van het ene medium (lucht, gas of vloeistof) naar het andere. Een warmtewisselaar, waarbij sprake is van een volledige scheiding tussen de twee media en waarbij geen tussenopslag van warmte plaatsvindt, noemen we een recuperator.

Warmteoverdracht
Voor een zo efficiënt mogelijke warmteoverdracht hoort de tussenwand zodanig te zijn vorm gegeven, dat de afstand -die de warmtestroom moet overbruggen- zo klein mogelijk is. De twee luchtstromen bewegen parallel aan elkaar langs die wand in tegengestelde richting. Hierdoor kan een warme luchtstroom worden afgekoeld tot de intredende temperatuur van een koude luchtstroom, en vice versa. Dit werkt volgens het principe van de tweede wet van de thermodynamica. Deze wet stelt dat warmte zal bewegen van een warmer gebied naar een koeler gebied.

Minimaal temperatuursverschil
Voor een gelijke verdeling van in- en uitgaande luchtstromen binnen warmtewisselaars, horen de wanden gevormd te zijn met kanalen die allemaal exact dezelfde weerstand hebben. Bij het gebruik van een warmtewisselaar binnen een ventilatiesysteem wordt geen tocht ervaren. Dit komt omdat de binnenkomende lucht nagenoeg dezelfde temperatuur heeft, als de temperatuur van reeds aanwezige lucht.

Meer weten over de werking van warmtewisselaars..? Vul dan ons contactformulier in.