Een gezonde werkomgeving

Commerciële gebouwen zoals kantoren moeten beschikken over een productieve luchtkwaliteit en tegelijk een minimale hoeveelheid energie gebruiken om efficiënt te zijn. Een juiste balans tussen energie-efficiënte ventilatie en een gezonde werkomgeving is dankzij Recair nog nooit zo eenvoudig geweest. Door het installeren van een warmteterugwinnend ventilatiesysteem met een Recair warmtewisselaar zal de luchtkwaliteit in het gebouw aanzienlijk verbeteren. Zo creëert u een schone, comfortabele en rustige werkomgeving.

Ventileren op de juiste manier
Bouw- en bijvoorbeeld ARBO voorschriften eisen dat een gebouw naar behoren wordt geventileerd. Veel commercieel onroerend goed wordt volledig geïsoleerd om vervolgens volledig te vertrouwen het ventilatiesysteem. In oudere commerciële gebouwen wordt er soms alleen geventileerd door ramen open te zetten of vervullen ongeïsoleerde kieren en naden deze rol. Dit veroorzaakt een hogere energierekening, geluidsoverlast van buiten en tocht. Kortom: een onbehaaglijke omgeving.

Slecht geventileerde ruimtes en gebouwen kunnen zelfs leiden tot gebouwgerelateerde gezondheidsklachten zoals irritatie aan ogen, neus en huid. Ook hoofdpijn, vermoeidheid en ademhalingsmoeilijkheden zijn dan bekende verschijnselen. Deze symptomen duiden op het Sick Building Syndrome (SBS). Dit is een combinatie van aandoeningen, veroorzaakt door gebrekkige verwarming-, ventilatie- en/of airconditioning systemen. Alleen het verbeteren van de luchtkwaliteit lost deze gebreken op.

Te veel ventilatie verspilt dus energie, maar te weinig ventilatie is schadelijk voor de gezondheid en het welzijn van gebruikers van het gebouw. De perfecte balans kan simpel worden bereikt met een Recair warmtewisselaar in het ventilatiesysteem.