Recair Voluminous

De Recair Voluminous is een product van het succes dat Recair met haar gepatenteerde warmtewisselaars bereikt heeft. Door de brede toepassing van Recair warmtewisselaars in woningen en andere gebouwen ontstond de behoefte om deze techniek ook in grotere ruimtes toe te passen: ziekenhuizen, datacentra, kantoorgebouwen, scholen, etc. Daarvoor moest de capaciteit van de wisselaars echter enorm verhoogd worden.

Recair heeft dit bereikt door een groot aantal van haar bestaande warmtewisselaars samen te voegen binnen één stalen frame. Daarmee is maatwerk mogelijk. De inkomende luchtstroom wordt ingenieus over de wisselaars verdeeld. De Recair Voluminous onttrekt op deze manier warmte aan de luchtstroom en kan 93% van de aanwezige sensibele warmte terugwinnen om ruimtes te verwarmen of te koelen.


Met de Recair Voluminous levert Recair een zeer flexibele oplossing. De positie van de in- en uitlaten kan immers afgestemd worden op de situatie ter plaatse en de capaciteit van de Voluminous kan exact worden afgestemd op het gebruik. Voluminous kan worden ingezet voor zeer effectieve warmteterugwinning bij het inblazen van buitenlucht. Daarnaast kan de Recair Voluminous gecombineerd worden met bijvoorbeeld adiabatische koeling om zo zeer energie-efficiënt aanwezige lucht te koelen.
 

Met de Recair Voluminous levert Recair een letterlijk grote bijdrage aan een beter binnenklimaat. Dankzij de goede prestaties op het gebied van terugwinning en de duurzaamheid van de oplossing zelf, kan hier bovendien gesproken worden van een zeer groene oplossing. Het energieverbruik wordt aanzienlijk verlaagd en de ventilatie geoptimaliseerd, wat een gezond woon, werk- of productieklimaat oplevert.