Poprawa produktywności

Systemy wentylacyjne budynku nie tylko wpływają na temperaturę, lecz również często na jakość i wilgotność powietrza obecnego w budynku. Czynniki te, jeżeli nie będą w sposób prawidłowy kontrolowane, mogą być szkodliwe dla zdrowia, produktywności oraz komfortu życia pracowników. Najlepszym sposobem minimalizacji takich negatywnych skutków jest zainstalowanie rekuperacyjnego systemu wentylacyjnego (HRV), którego rdzeń stanowi opatentowana technologia odzysku ciepła Recair. Taki system umożliwi Państwu zwiększenie efektywności produkcji, redukcję absencji pracowniczej i wytworzenie komfortowego, cichszego środowiska pracy dla zatrudnionych osób.

Jak to działa
Produkty Recair włączone w skład systemów HRV nie tylko przyczyniają się do odzysku energii cieplnej lecz również wentylują pomieszczenia. Zużyte powietrze jest wyciągane z pomieszczenia lub z całego budynku, a jednocześnie z zewnątrz jest dostarczane powietrze świeże, co powoduje utworzenie zrównoważonego dwukierunkowego systemu wentylacyjnego. Dwa strumienie powietrza przechodzą przez wymiennik ciepła, w którym niemal cała energia cieplna pochodząca z powietrza wywiewanego jest przekazywana do strumienia powietrza nawiewanego i odprowadzana z powrotem do pomieszczenia lub do budynku.

Kontrola wilgotności
Produkty Recair umożliwiają również kontrolę wilgotności w obrębie budynku. W efekcie pomagają one zapobiegać rozrostowi pleśni oraz bakterii, a także pozwalają kontrolować rozprzestrzenianie się alergenów. To nie tylko chroni osoby, które mieszkają lub pracują w budynku, lecz również zabezpiecza meble i przeciwdziała uszkodzeniu konstrukcji samego budynku.

Czyste, zdrowe powietrze
System wentylacyjny wykorzystujący produkty Recair dba o wymianę zużytego powietrza na świeższe, czystsze powietrze zewnętrzne. Umożliwia to minimalizację tworzenia się szkodliwych zanieczyszczeń i redukcję stężenia chemikaliów, oparów, CO2 oraz innych substancji skażających. System tworzy takie samo poczucie świeżego powietrza, jak przy otwartych oknach, lecz bez utraty energii.

Gdzie można stosować produkty Recair?
Produkty Recair można stosować do:

  • Minimalizacji poziomów CO2 w salach szkolnych;
  • Wentylowania toalet i pomieszczeń prysznicowych;
  • Chłodzenia biur latem;
  • Skutecznego ogrzewania sal konferencyjnych zimą;
  • Pomocy w zarządzaniu emisą oparów z obszarów specjalistycznych, takich jak laboratoria i kuchnie przemysłowe;
  • Zapewniania w każdym miejscu komfortowej, zdrowej atmosfery wewnętrznej.