Można odzyskiwać do 93% ciepła

Nasze produkty nie tylko zapewniają odpowiednią wentylację; przyczyniają się również do redukcji kosztów energii. W dobrze zaizolowanym budynku, integracja wymiennika Recair z systemem HRV może spowodować redukcję zużycia energii w typowym pomieszczeniu biurowym, zlokalizowanym na obszarze o klimacie umiarkowanym do 10 GJ.

Dodatkowo nasze produkty mogą spowodować odzyskanie do 93% ciepła zawartego w powietrzu odpadowym i dostarczenie do budynku przefiltrowanego, świeżego powietrza, które zawiera dużo mniej CO2 oraz wszelkich innych zanieczyszczeń i alergenów. Co więcej, wymienniki Recair dzięki swoim doskonałym właściwościom w zakresie absorpcji hałasu, przyczyniają się do utworzenia wolnego od hałasu środowiska wewnętrznego.