spadku ciśnienia

Spadek ciśnienia w rekuperatorze powoduje stratę energii hydraulicznej. Strata ta musi zostać odjęta (jako energia pierwotna) od oszczędności energii (ciepła), dając ogólne oszczędności. Chociaż rozsądek podpowiada, że ten przepływ wirowy prowadzi do najwyższego transferu ciepła, spadek ciśnienia (proporcjonalny do kwadratu przepływu) powoduje niższy stopień odzysku ciepła w mniejszych przewodach. Przepływ laminarny ma tę zaletę, że spadek ciśnienia jest niski (liniowo do przepływu), a transfer ciepła wysoki w małych przewodach (małe odległości dla przepływu ciepła przewodzonego).
Sprawność jako funkcja średnicy zastępczej przewodów, tylko termicznej i ogólnej, dla rekuperatora działającego przy różnicy temperatur 10°C, jest pokazana na rys. 1. Rozmiar rekuperatora dobiera się tak, aby przy maksymalnej ogólnej sprawności miał wymaganą sprawność cieplną 93%.

Rysunek 1. Sprawność ogólna i cieplna jako funkcja średnicy zastępczej przewodów.


Optymalna średnica zastępcza jest rzędu 1 mm.