zaniedbywalnie małe ubytki powietrza

Przecieki
 

w rekuperatorze powodują głównie skróty między stroną dostawy czynnika pierwotnego a stroną wylotową czynnika wtórnego i/lub na odwrót. Powoduje to wyraźny wzrost sprawności, ponieważ strumień wylotowy miesza się bezpośrednio ze strumieniem dostawy. Przy kompletnym skrócie zmierzona sprawność może wynosić nawet 100%. Jeżeli zdefiniujemy sprawność jako stosunek siły przenoszonej na jeden czynnik do maksymalnej mocy, sprawność zmniejsza się w wyniku przecieku, patrz rys. 1.

Rysunek 1. Sprawność jako funkcja wielkości przecieku.


Wszystkie rekuperatory Recair są badane pod kątem przecieków, przez co średni przeciek jest <0,5%.


Dozwolony zwykle przeciek maksymalny 5% powoduje zmniejszenie sprawności o 5%.