Dwa główne typy wymienników ciepła

Dwa główne typy wymienników ciepła
Istnieją dwa główne rodzaje wymienników ciepła. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że niektóre typy urządzeń wykorzystują pośrednią akumulację, a inne bezpośrednie przekazywanie ciepła.

W regeneratorze ciepło pochodzące z czynnika pierwotnego jest najpierw akumulowane w masie termicznej, a następnie (w kolejnym cyklu) jest odbierane z tej masy przez czynnik wtórny. Masą termiczną może być materiał ścianek kanałów powietrznych lub czynnik porowaty, przez który naprzemiennie przepuszczany jest czynnik pierwotny, a następnie wtórny.

W rekuperatorze oba te czynniki są oddzielone od siebie ściankami, przez które ciepło jest przekazywane w sposób bezpośredni.

Stosowane są również systemy z czynnikiem pośrednim, w których czynnik pośredni pobiera ciepło od czynnika pierwotnego w pierwszym wymienniku ciepła i przekazuje je do drugiego czynnika, znajdującego się w drugim wymienniku ciepła.

Regenerator ma poważną wadę, ponieważ ciepło musi być rozpraszane na drodze do materiału akumulującego ciepło, a następnie na drodze od tego materiału, w tym przypadku poprzez utratę energii cieplnej spowodowanej spłaszczeniem czoła strumienia cieplnego w kierunku przepływu, co oznacza, że nie całe ciepło może zostać odebrane. Ponadto, aby pośredni materiał akumulujący (głównie ścianki kanałów powietrznych) mógł pełnić funkcję akumulacyjną, musi mieć dobre właściwości przewodnictwa termicznego, co powoduje, że wysokie przewodnictwo cieplne w kierunku przepływu pociąga za sobą znaczne straty sprawności energetycznej (<<90%).

W rekuperatorze jedyną podstawową stratą jest przewodnictwo cieplne przez ścianki w kierunku przepływu, co poprzez zastosowanie materiałów o niskim przewodnictwie cieplnym, takich jak tworzywa sztuczne, może zostać jednakże zredukowane do ilości mniejszej niż 1 promil.

Aby uzyskać wymaganą sprawność energetyczną należy stosować wyłącznie rekuperatory.

Jeżeli powyższe informacje przyciągną Państwa uwagę i będą Państwo chcieli dowiedzieć się więcej, prosimy wypełnić nasz formularz kontaktowy.