Recair Sensitive

Recair Sensitive stanowi unikatowy typoszereg opatentowanych wymienników do odzysku ciepła, które mogą być instalowane w rekuperacyjnych centralach wentylacyjnych (HRV). Są one specjalnie zaprojektowane na odzysk ciepła na drodze powietrze-powietrze w zrównoważonych domowych systemach wentylacyjnych, biurach oraz w wielu innych zastosowaniach.

System Recair Sensitive stanowi prawdziwy przełom w technologii wentylacyjnej. Umożliwia on odzysk oraz skuteczne ponowne wykorzystanie energii wytworzonej na cele ogrzewania lub schładzania pomieszczeń wewnętrznych, przy optymalizacji wentylacji, która ma znaczenie rozstrzygające dla zdrowego mikroklimatu wewnętrznego.

System Recair Sensitive pozwala także użytkownikom na znaczne obniżenie kosztów podstawowego zapotrzebowania energetycznego i zredukowanie zależności od paliw kopalnych.

Więcej ›

Recair Voluminous

Recair Voluminous to produkt sukcesu, który Recair osiągnęła dzięki swoim opatentowanym wymiennikom ciepła. Szerokie zastosowanie wymienników ciepła Recair w mieszkaniach i innych budynkach zrodziło potrzebę korzystania z danej technologii na większych przestrzeniach, jak np. szpitale, centra danych, biurowce, szkoły itp. Wymagało to znacznego zwiększenia wydajności wymienników.

Recair osiągnęła wymieniony cel poprzez umieszczenie dużej liczby wymienników ciepła na jednej stalowej ramie. Pozwala to na stworzenie produktu o odpowiednich parametrach. Wchodzący strumień powietrza rozdzielany jest pomiędzy wymienniki. Recair Voluminous zatrzymuje ciepło ze strumienia powietrza i umożliwia odzyskanie 93% odczuwalnego ciepła w celu ogrzania lub ochłodzenia pomieszczeń.

Więcej ›