Czyste, zdrowe powietrze

Nowe budynki coraz częściej są bardziej hermetyczne i energooszczędne. Jednakże ulepszenia te mogą mieć negatywny wpływ na jakość powietrza wewnętrznego. Pierwszym wskazaniem słabej jakości powietrza oraz niedostatecznej wentylacji jest powstawanie zapachu stęchlizny. Może to oznaczać, że wewnątrz budynku, w wyniku nadmiernej wilgotności, zaczyna rozwijać się pleśń lub zagrzybienie. Wilgoć w budynku gromadzi się po prostu na skutek oddychania, korzystania z pryszniców, gotowania oraz wydzielana jest przez rośliny domowe. Nadmiar wilgoci może nasączać ściany i elementy drewniane i powodować suchy mursz, zagrzybienie oraz inne problemy konstrukcyjne. Innymi następstwami nadmiernego zawilgocenia jest złuszczanie się tapet, odbarwianie się farb oraz kondensacja wilgoci na ścianach i szybach.

Odpowiedzią jest technologia Recair
Istnieje prosty sposób, aby tego uniknąć. Zimą, produkty firmy Recair przejmują kontrolę nad poziomem wilgotności w budynku podczas, gdy latem powodują redukcję ilości wilgoci w wentylowanym powietrzu. Mając zainstalowany w swoim domowym rekuperacyjnym systemie wentylacyjnym (HRV) wymiennik (rekuperator) do odzysku ciepła firmy Recair, mogą Państwo być spokojni o to, że jakość powietrza wewnętrznego w Państwa mieszkaniu jest najlepsza i że jednocześnie uzyskują Państwo oszczędności na swoich rachunkach za energię!

Jak to działa
Wymiennik Recair pracujący w systemie HRV nie tylko odzyskuje energię, lecz również odpowiada za wentylację pomieszczeń. Zużyte powietrze jest wyciągane z pomieszczenia lub z całego budynku, a jednocześnie z zewnątrz jest dostarczane świeże powietrze, co powoduje utworzenie zrównoważonego systemu nawiewno-wywiewnego. Dwa strumienie powietrza przechodzą przez wymiennik ciepła, w którym 94% energii cieplnej pochodzącej z powietrza wywiewnego jest przekazywana do strumienia powietrza nawiewanegoi dostarczana z powrotem do pomieszczeń lub budynków.

Kontrola wilgotności
Produkty firmy Recair zarządzają poziomem wilgotności w Państwa domu, pomagają zapobiegać rozrostowi pleśni i bakterii oraz kontrolować rozprzestrzenianie się alergenów, co jest związane z nadmiernym poziomem wilgotności. Produkty te chronią nie tylko Państwa oraz Państwa rodzinę, lecz również meble i zapobiegają uszkodzeniom konstrukcyjnym budynku. W odróżnieniu do innych produktów, które redukują poziom wilgotności, urządzenia Recair osiągają to bez nadmiernego wychłodzenia pomieszczeń!

Czyste, zdrowe powietrze
System wentylacyjny wykorzystujący produkty Recair dba o wymianę powietrza zużytego na świeższe, czystsze i bardziej bogate w tlen powietrze zewnętrzne. Umożliwia to minimalizację tworzenia się szkodliwych zanieczyszczeń i redukcję stężenia chemikaliów, oparów, CO2 oraz innych substancji powodujących skażenie środowiska w domu. System tworzy takie samo poczucie świeżego powietrza, jak przy otwartych oknach, lecz bez utraty energii.