Czym jest wymiennik ciepła

Wymienniki ciepła przekazują energię w postaci ciepła na drodze od jednego czynnika (np. gazu lub cieczy) do drugiego. Zjawisko to jest wykorzystywane w różnych gałęziach przemyslu (samochodowy, chlodniczy) w budownictwie mieszkaniowym oraz uzytecznosci publicznej. Wymienniki ciepła, które są specjalnie zaprojektowane w taki sposób, aby odzyskiwać ciepło odpadowe z gazów przemyslowych, spalinoraz cieczy i ponowne go wykorzystywać poprzez bezpośrednie przekazanie do innego czynnika, są znane jako rekuperatory. Firma Recair produkuje rekuperacyjne wymienniki ciepla odzyskujące ciepło na drodze powietrze - powietrze.

Jak to działa?
W rekuperacyjnym wymienniku ciepła powietrze-powietrze, strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego są oddzielane od siebie za pomocą bariery stałej (np. ścianeki kanału powietrznego). Jeżeli występuje różnica temperatur pomiędzy dwoma strumieniami powietrza, ciepło strumienia powietrza owyższej temperaturze, zgodnie z drugą zasadą termodynamiki jest przekazywane poprzez barierę stałą do strumienia powietrzao niższej temperaturze. Oznacza to, że ciepło przepływa z rejonu cieplejszego do rejonu chłodniejszego. W ten sposób ciepło z nagrzanego, lecz zużytego powietrza wywiewanego, jest przekazywane do świeżego, lecz zimnego powietrza nawiewanego.

Jak można poznać, kiedy wymiennik ciepła pracuje dobrze?
Większość ludzi instalujących rekuperacyjne systemy wentylacyjne chce być pewna, że nie będą odczuwalne nagle zmiany temperatury powietrza: tzn. powietrze za wymiennikiem, nawiewane do pomieszczenia powinno mieć mniej więcej taką samą temperaturę, jak powietrze już znajdujące się w budynku. Lecz ludzie mogą żądać więcej. Samo to, że wymiennik ciepła dostarcza powietrze wlasciwej temperaturze nie oznacza jeszcze, że pracuje on w stu procentach sprawnie. Jeżeli nie odzyskuje on takiej ilości ciepła, jaka jest możliwa do odzyskania, oznacza to, że nie oszczędza on tylu pieniędzy, ile by mógł zaoszczędzić W okresie eksploatacji wymiennika ciepła, nawet najdrobniejsze ulepszenia w zakresie jego sprawności mogą przynieść znaczne oszczędności w oplatach za energię. Właśnie dlatego firma Recair dąży do uzyskania maksymalnej sprawności energetycznej tak, aby z powietrza wywiewnego wywiewanego do powietrza nawiewanego zostało przekazane całe ciepło. Powietrze nawiewane do pomieszczeń powinno mieć zaś taką samą temperaturę, jak powietrze już znajdujące się w budynku.

W jaki sposób firma Recair uzyskuje maksymalną sprawność energetyczną?
Aby osiągnąć ten ideał, nasza firma współpracuje z działem badawczo-rozwojowym. Pozwoliło nam to zrozumieć, jakie warunki musi spełnić wymiennik ciepła, aby zagwarantować maksymalną możliwą sprawność energetyczną w odniesieniu do obu przepływów powietrzaNasza firma stwierdzila, na drodze badań naukowych, że maksymalnie sprawny energetycznie wymiennik ciepła musi spełniać pewne kryteria:

Kryteria maksymalnej
sprawności
W jaki sposób firma Recair je spełnia
Oba strumienie powietrzne muszą być skierowane w czystym układzie przeciwprądowym (tj. oba strumienie muszą poruszać się w przeciwnych kierunkach). Przepływy powietrza zastosowane w wymiennikach produkcji firmy Recair mają układ czysto przeciwprądowy.
Masowe przepływy powietrza powinny się znajdować w stanie doskonałej równowagi (tj., masy powietrza przemieszczające się w określonym przedziale czasu muszą być takie same). Firma Recair doradza producentom central wentylacyjnych HRV, aby spelnili ten warunek, wtedy wymienniki Recair zainstalowane w ich centralach będą wykazywały najwyższą możliwą sprawność energetyczną.
Ani na drodze pomiędzy oboma strumieniami, ani pomiędzy strumieniem powietrza, a zewnętrzną częścią wymiennika ciepła nie mogą też występować żadne ubytki powietrza. Wymienniki Recair wykazują zaniedbywalnie małe ubytki powietrza (średnio <0,5%), co oznacza, że należą one do najlepszych na rynku.
Aby zapewnić maksymalny kontakt obu strumieni ze sobą (poprzez ścianki kanału powietrznego), powierzchnia wymiany ciepła powinna być tak duża, jak to tylko będzie możliwe. Dzięki unikatowej konstrukcji, wymienniki firmy Recair dysponują większą powierzchnią wymiany ciepła, aniżeli inne produkty o porównywalnych wymiarach(pojemność wymiany cieplnej >50% wyższa niż w prostokątnych kanałach cieplnych o takim samym spadku ciśnienia).
W celu uzyskania maksymalnej sprawności przekazywania ciepła, rozdział strumieni powietrznych powinien być równomierny. Małe, trójkątne kanały powietrzne rdzeni firmy Recair zapewniają przepływ przeciwprądowy z równomiernym rozdziałem strumieni powietrznych.
Ciepło powinno być przewodzone bezpośrednio przez ścianki kanału: żadna ilość ciepła nie powinna być przewodzona wzdłuż ścianek kanału. W celu ograniczenia przewodzenia ciepła, ścianki kanałów powietrznych rdzeni firmy Recair są wykonane z polistyrenu, materiału odznaczającego się niewielkim przewodnictwem cieplnym.
Aby zapewnić łatwość użytkowania, wymiennik ciepła powinien mieć możliwie zwartą konstrukcję. Wymienniki firmy Recair zapewniają najlepszy stosunek powierzchni wymiany ciepła do pojemności wewnętrznej.
Aby zapewnić opłacalność ekonomiczną, koszty materiałowe, produkcyjne oraz instalacyjne powinny być utrzymywane na możliwie niskim poziomie. Produkty firmy Recair są opłacalne ekonomicznie, wymagają niewielkich ilości materiałów, są lekkie i łatwe w montażu.
Aby uniknąć przeciągów, różnica temperatur pomiędzy świeżym powietrzem nawiewanym, a powietrzem wywiewanym z pomieszczenia nie może przekroczyć 1,5ºC. Przy różnicy temperatur pomiędzy powietrzem nawiewanym, awywiewanym wynoszącej 30ºC, wyłącznie wymienniki firmy Recair osiągają sprawność energetyczną (>95% włączając w to ciepło emitowane przez wentylator),

 Jeżeli powyższe informacje przyciągną Państwa uwagę i będą Państwo chcieli dowiedzieć się więcej, prosimy wypełnić nasz formularz kontaktowy.