Odzysk ciepła odczuwalnego (jawnego)

Recair Sensitive stanowi unikatowy typoszereg opatentowanych wymienników do odzysku ciepła, które mogą być instalowane w rekuperacyjnych centralach wentylacyjnych (HRV). Są one specjalnie zaprojektowane na odzysk ciepła na drodze powietrze-powietrze w zrównoważonych domowych systemach wentylacyjnych, biurach oraz w wielu innych zastosowaniach.

System Recair Sensitive stanowi prawdziwy przełom w technologii wentylacyjnej. Umożliwia on odzysk oraz skuteczne ponowne wykorzystanie energii wytworzonej na cele ogrzewania lub schładzania pomieszczeń wewnętrznych, przy optymalizacji wentylacji, która ma znaczenie rozstrzygające dla zdrowego mikroklimatu wewnętrznego.

System Recair Sensitive pozwala także użytkownikom na znaczne obniżenie kosztów podstawowego zapotrzebowania energetycznego i zredukowanie zależności od paliw kopalnych.