Energia nienaruszająca równowagi ekologicznej

Energia nienaruszająca równowagi ekologicznej w oparciu o odzysk ciepła..!

Wymienniki ciepła Recair Sensitive są krokiem we właściwym kierunku na drodze ku uzyskaniu energii nienaruszającej równowagi ekologicznej. W ten sposób będą mogli Państwo obniżyć swoje koszty podstawowe wykorzystywanej energii oraz, co jest równie ważne, będą mogli Państwo korzystać z paliw kopalnych w sposób odpowiedzialny. Wymienniki ciepła przekazują energię w postaci ciepła od jednego substancji (np. gazu lub cieczy) do drugiej. Są one stosowane jako podstawa energii nienaruszającej równowagi ekologicznej w przemyśle, pojazdach silnikowych oraz domach, włączając w to chłodziarki oraz grzejniki akumulacyjne.

Przekazywanie ciepła
Energia nienaruszająca równowagi ekologicznej w oparciu o ponowne wykorzystanie ciepłego powietrza

W wymiennikach ciepła, przekazywanie ciepła tworzy źródła energii nienaruszającej równowagi ekologicznej. Strumienie powietrza nawiewanego oraz wywiewanego przede wszystkim są oddzielane przez barierę stałą (np. będą odprowadzane przez nią dalej). W celu uniknięcia różnic temperatur pomiędzy dwoma strumieniami powietrza, ciepło cieplejszego strumienia powietrza będzie przekazywane przez tę barierę do chłodniejszego strumienia powietrza). W tym miejscu zastosowanie ma druga zasada termodynamiki. Zasada ta mówi, że ciepło przemieszcza się na drodze od obszaru cieplejszego do obszaru chłodniejszego. W ten sposób powstaje energia nienaruszająca równowagi ekologicznej, ponieważ ciepło nagrzanego, opuszczającego budynek powietrza, jest przekazywane do chłodnego powietrza świeżego, które wnika do budynku. Zasada ta ma zastosowanie również w odwrotną stronę.