Funkcjonowanie wymiennika ciepła

Funkcjonowanie wymiennika ciepła, przekazywanie ciepła na drodze powietrze-powietrze


Wymienniki ciepła pracują w oparciu o przekazywanie energii w postaci ciepła od jednego czynnika (powietrza, gazu lub cieczy) do innego. Zasada funkcjonowania wymienników ciepła, w których następuje całkowite oddzielenie dwóch substancji i gdzie brak jest pośredniej akumulacji ciepła jest znane jako rekuperacja. Firma Recair opracowuje i produkuje rekuperatory wykorzystujące przekazywanie ciepła na drodze powietrze-powietrze.


Funkcjonowanie wymienników ciepła z maksymalną sprawnością energetyczną

 

W celu zmaksymalizowania wykorzystania zjawiska przekazywania ciepła w wymiennikach ciepła, rozdzielenie poszczególnych obiegów wymiennika musi zostać zaprojektowane w taki sposób, aby odległość, którą musi pokonać strumień ciepła była możliwie niewielka. Musi zostać wzięty pod uwagę dozwolony spadek ciśnienia w wymienniku.


Te dwa strumienie powietrza poruszają się (w przeciwnych kierunkach) w sposób równoległy jeden do drugiego - z zasady w niezmiernie dużym oddzieleniu. Umożliwia to, aby chłodniejszy strumień powietrza był podgrzewany do temperatury wypływającego strumienia powietrza nagrzanego i na odwrót: strumień gorącego powietrza może być schładzany do temperatury wywiewanego, chłodnego strumienia powietrza.


Aby uzyskać równy podział strumieni powietrza na całej szerokości wymiennika, trójkątne kanały powietrzne posiadają taką samą srednicę wewętrzną oraz równy opór przepływu. To właśnie dlatego przepływ powietrza jest we wszystkich kanałach dokładnie taki sam . Każdy trójkątny kanał jest otoczony przez trzy jednakowe (identyczne) kanały, w których odbywa się przepływ w kierunku przeciwnym. W ten sposób, wymiennik uzyskuje bardzo wysoką sprawność energetyczną, wynoszącą 93%. Z uwagi na ten wynik, różnica temperatur pomiędzy wywiewanym powietrzem wewnętrznym, a nawiewanym powietrzem zewnętrznym jest prawie nierozróżnialna, co oznacza bardzo wysoki komfort cieplny atmosfery mieszkalnej oraz roboczej.