Oszczędność energii

Oszczędność energii w oparciu o odzysk ciepła..!

Wymienniki ciepła Recair Sensitive stanowią krok we właściwym kierunku na drodze do oszczędzania energii. W ten sposób będą mogli Państwo obniżyć swoje koszty podstawowe wykorzystywanej energii oraz, co jest równie ważne, będą mogli Państwo korzystać z paliw kopalnych w sposób odpowiedzialny. Wymienniki ciepła przekazują energię w postaci ciepła od jednej substancji (np. gazu lub cieczy) do drugiej. Są one stosowane jako podstawa oszczędności energii w przemyśle, pojazdach silnikowych oraz domach, włączając w to chłodziarki oraz grzejniki akumulacyjne.

Przekazywanie ciepła
Oszczędność energii w oparciu o ponowne wykorzystanie ciepłego powietrza

Wymienniki ciepła w celu zaoszczędzenia energii pracują w oparciu o przekazywanie ciepła. Strumienie powietrza nawiewanego oraz wywiewanego pozostają trwale rozdzielone. W celu przeciwdziałania powstawaniu różnic temperatur pomiędzy dwoma strumieniami powietrza, w wymienniku ciepła, energia cieplna z cieplejszego strumienia powietrza jest przekazywana do strumienia zimniejszego. Odbywa się to w sposób zgodny z drugą zasadą termodynamiki: ciepło przechodzi od obszaru cieplejszego do obszaru chłodniejszego. W ten sposób (w przypadku chłodów na zewnątrz) zużywa się mniej energii, ponieważ ciepło opuszczającego budynek nagrzanego powietrza wywiewanego jest przekazywane do chłodnego, świeżego powietrza wnikającego do budynku i na odwrót (w przypadku panujących na zewnątrz upałów).