Oszczędzanie energii

Oszczędność energii w oparciu o rekuperację ciepła..!


Wymienniki ciepła Recair Sensitive są krokiem we właściwym kierunku na drodze do oszczędzania energii. Wykorzystuje się w ten sposób mniejsze ilości energii, następuje redukcja podstawowych kosztów energii oraz – co jest równie ważne – oznacza to bardziej odpowiedzialne użytkowanie np. paliw kopalnych. Wymienniki ciepła przekazują energię poprzez odprowadzenie ciepła na drodze z usuwanego, zużytego powietrza do świeżo dostarczanego powietrza zewnętrznego. Ta zasada oszczędności energii może być wykorzystywana np. w pojazdach silnikowych, biurach i domach.


Przekazywanie ciepła
Oszczędność energii w oparciu o ponowne wykorzystanie gorącego powietrza


Wymienniki ciepła w celu zaoszczędzenia energii pracują w oparciu o przekazywanie ciepła. Strumienie powietrza nawiewanego oraz wywiewanego pozostają trwale rozdzielone. W celu przeciwdziałania powstawaniu różnic temperatur pomiędzy dwoma strumieniami powietrza, w wymienniku ciepła, energia cieplna z cieplejszego strumienia powietrza jest przekazywana do strumienia zimniejszego. Odbywa się to w sposób zgodny z drugą zasadą termodynamiki: ciepło przechodzi od obszaru cieplejszego do obszaru chłodniejszego. W ten sposób (w przypadku chłodów na zewnątrz) zużywa się mniej energii, ponieważ ciepło opuszczającego budynek nagrzanego powietrza wywiewanegojest przekazywane do chłodnego, świeżego powietrza wnikającego do budynku,i na odwrót (w przypadku panujących na zewnątrz upałów).