Rekuperator

Rekuperator, optymalna sprawność energetyczna ze względu na przewodzenie ciepła..!


Istnieją dwa główne typy wymienników ciepła: rekuperatory i regeneratory. Rekuperator pracuje na zasadzie bezpośredniej wymiany ciepła, a regenerator w oparciu o pośrednią akumulację ciepła.


Regenerator
W regeneratorze ciepło pochodzące z czynnika pierwotnego jest najpierw akumulowane w masie termicznej, a następnie (w kolejnym cyklu) jest odbierane z tej masy przez czynnik wtórny. Masą termiczną może być materiał ścianek kanałów powietrznych lub czynnik porowaty, przez który naprzemiennie przepuszczany jest czynnik pierwotny, a następnie wtórny. Regenerator wykazuje poważne wady, ponieważ ciepło musi dyfundować do pośredniego materiału akumulacyjnego, a następnie ponownie dyfundować z niego. Generuje to straty energii cieplnej, ponieważ czoło strumienia cieplnego w kierunku przepływu ulega spłaszczeniu, i nie całe ciepło może zostać zregenerowane.


Rekuperator
W rekuperatorze oba te czynniki są oddzielone od siebie ściankami, przez które ciepło jest przekazywane w sposób bezpośredni. Jedyną podstawową stratą w tym przypadku jest przewodzenie ciepła przez ścianki w kierunku przepływu. Jednakże poprzez zastosowanie materiałów o niskiej przewodności cieplnej, takich jak tworzywa sztuczne, mogą one zostać zredukowane do wielkości poniżej 1 promila


Aby uzyskać wymaganą sprawność energetyczną mogą być stosowane wyłącznie rekuperatory.