Systemy wentylacyjne

Systemy wentylacyjne z rekuperacją ciepła

Systemy wentylacyjne ze zintegrowaną rekuperacją ciepła oznaczają koncepcję oszczędzania energii przyjazną dla środowiska naturalnego. Tworzenie idealnego mikroklimatu w budynkach oraz w innych zamkniętych przestrzeniach (przy wykorzystaniu systemów wentylacyjnych) nie zawsze jest łatwe. Często idzie to w parze ze znacznym, a zarazem kosztownym marnotrawstwem energii, ponieważ aby móc odczuwać komfort cieplny, zimne powietrze nawiewane musi najpierw zostać podgrzane. Pracownicy firmy Recair pasjonują się rozwojem innowacyjnych technologii, które umożliwiają przemysłowi tworzenie idealnego mikroklimatu przy minimalnych kosztach i jednoczesne mniejsze obciążanie środowiska naturalnego, z uwagi na wykorzystanie rekuperacyjnych systemów wentylacyjnych.


Systemy wentylacyjne wykorzystujące przekazywanie energii
Wymienniki ciepła przekazują energię poprzez odprowadzenie go od usuwanego, zużytego powietrza do świeżo dostarczanego powietrza zewnętrznego. Ta zasada może być wykorzystywana np. w pojazdach silnikowych, biurach i domach. Wymienniki ciepła opracowane do zastosowania w systemach wentylacyjnych z rekuperacją ciepła są nazywane rekuperatorami. Firma Recair specyficznie opracowuje i produkuje takie rekuperatory: wymienniki ciepła przeznaczone do systemów wentylacyjnych powietrze-powietrze pracujących na zasadzie rekuperacji ciepła.