Zdrowe środowisko pracy

Aby budynki komercyjne mogły funkcjonować w sposób właściwy potrzebują one powietrza wewnętrznego o takiej jakości, która pozwoli stworzyć sprzyjające produktywności środowisko pracy, wymagające minimalnych nakładów energetycznych. Dzięki firmie Recair, walka o uzyskanie prawidłowej równowagi pomiędzy energooszczędną wentylacją, a zdrowym środowiskiem pracy nigdy nie była łatwiejsza. Po prostu poprzez zainstalowanie rekuperacyjnego systemu wentylacyjnego (HRV) z wymiennikiem Recair, mogą Państwo uzyskać pewność, że jakość powietrza wewnętrznego w budynku będzie znacznie poprawiona i że zostanie wytworzone zdrowe, komfortowe oraz bardziej wyciszone środowisko pracy.

Prawidłowa wentylacja
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, budynki wymagają odpowiedniej wentylacji. W wielu wzniesionych obecnie budynkach obowiązuje zasada nakazująca, aby go całkowicie uszczelnić i przewietrzać za pomocą odpowiedniego systemu wentylacyjnego. Pozwala to zminimalizować ucieczkę powietrza przez szczeliny budynku i umożliwia precyzyjną regulację wentylacji. Jednakże w wielu starszych budynkach użyteczności publicznej, przewietrzanie może zostać uzyskane albo na drodze otwierania okien przez użytkowników budynku, albo za pomocą powietrza wnikającego do budynku przez szczeliny. To często przynosi efekt w postaci wyższych rachunków za energię, wyższego obciążenia hałasem zewnętrznym i występowania zimnych przeciągów, które powodują dyskomfort dla użytkowników budynku.

Dodatkowo, niedostataczne przewietrzanie pomieszczenia lub budynku może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak podrażnienie oczu, nosa i skóry, bólów głowy, zmęczenia oraz trudności oddechowych. Objawy te mogą być spowodowane Syndromem Chorego Budynku (SBS) – kombinacją dolegliwości często spowodowanych wadami ogrzewania, wentylacji lub systemów klimatyzacyjnych. Dolegliwościom tym często można zaradzić poprzez poprawę jakości powietrza. Problem jest postawiony w sposób jasny: zbyt intensywna wentylacja oznacza straty energii, lecz niedostatek wentylacji może być szkodliwy dla zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców.