Zdrowe środowisko do życia

Aby zapobiegać utracie ciepła przez szczeliny i pęknięcia, obecnie wiele nowych domów jest niemal hermetycznie szczelnych. Jednakże często daje to rezultat w postaci niedostatecznej wentylacji i może stwarzać problemy z jakością mikroklimatu wewnętrznego, włącznie z powstawaniem pleśni oraz nieprzyjemnych zapachów. Otwieranie okien bezsprzecznie poprawia wentylację, lecz niweczy cel, jakim było uszczelnienie budynku, aby zapobiec stratom energii. Co więcej, otwieranie okien umożliwia wnikanie do wnętrza budynku hałasu, owadów, sadzy oraz pyłków i może również powodować powstawanie przeciągów.