İki ana ısı değiştirici tipi

Özellik olarak, ısının bir dolguda depolanması veya doğrudan transferi olmak üzere iki ana ısı değiştirici tipi bulunmaktadır.

Rejeneratörlerde primer kısımdaki havadan alınan ısı önce dolgu üzerinde depolanır, daha sonra sekonder kısımdaki havaya aktarılır. Dolgu, hava akımlarının üzerinden geçeceği ince cidarlı ve delikli yapıdaki hava kanallarından oluşur.

Reküperatörlerde ise iki hava akımı bir yüzey ile birbirinden ayrılır ve ısı transferi bu yüzeyi oluşturan plakanın kalınlığı boyunca doğrudan gerçekleşir.

Rejeneratörlerde hava akışı düz bir yörünge izler, bu sebeple hava akışlarının dolguya giriş ve çıkışı sırasında taşınım ile ısı kaybı meydana gelir. Bu rejeneratörler için ciddi bir dezavantajdır. Ayrıca dolgu malzemesinin depolama fonksiyonunu gerçekleştirebilmesi için iyi bir iletkenliğe sahip olması gerekir. Bu da zıt yönde ısı iletimine sebep olur ve verimlilik değeri %90’ ın altına düşer.