basınç kaybı

Bir geri kazanıcı içindeki basınç düşüşü hidrolik enerji kaybına neden olur. Bu kayıp, tüm tasarruflara katılan enerji (ısı) tasarrufundan çıkarılmalıdır (birincil enerjide).

Buna karşın genel kanıya göre, türbülans akımı en yüksek ısı transferine yol açar, buna bağlı basınç düşüşü (akım ile karesel) küçük kanallarda daha düşük bir tam ısı geri kazanımına neden olur.

Laminar akım, düşük basınç düşüşü (akım ile doğrusal) ve küçük kanallarda yüksek ısı transferi (iletken ısı akımı için kısa mesafe) avantajına sahiptir. Kanalların hidrolik çapının bir işlevi olarak, 10°C sıcaklık farkında çalışan bir geri kazanıcı için, hem termal hem de toplam verimlilik Şek. 1'de gösterilmektedir. Geri kazanıcı boyutu, toplam maksimum değerinde, gereken %93 termal verimliliğe sahip olacak şekilde seçilir

 

 

Şekil 1 kanalların hidrolik çapının bir işlevi olarak toplam ve termal verimlilik


Optimum hidrolik çap 1 mm sıralamasındadır.