Isı değiştiricisi nedir?

Isı değiştiricileri bir ortamdan başka bir ortama enerjiyi ısıl formda aktarırlar. Endüstride, motorlu taşıtlarda, evlerde buzdolaplarında ve depo ısıtıcılarında bulunurlar. Özellikle egzoz gazlarındaki veya sıvılarındaki atık ısıyı başka bir ortama doğrudan transfer eden elemanlara reküperatör denir. Recair havadan havaya ısı geri kazanım sistemleri için reküperatör üretmektedir.

Nasıl çalışır?
Havadan havaya ısı değiştiricilerinde giren ve çıkan hava akımları bir cıdar ile birbirinden ayrılır. İki hava akımının sıcaklık değerleri birbirinden farklı olduğu sürece, daha sıcak olan hava akımındaki ısı, termodinamiğin ikinci kanunu gereği cidar üzerinden daha soğuk olan hava akımına transfer edilir. Yani, ısı sıcak bölgeden soğuk bölgeye hareket eder. Böylece binayı terk eden sıcak ve kirli havadaki ısı binaya giren soğuk ve temiz havaya transfer edilir veya tam tersi gerçekleşir.

Bir ısı değiştiricisinin iyi çalıştığından nasıl emin olabilirsiniz?
İnsanlar, bir ısı geri kazanım vantilatör sistemi kurulduğunda, çok soğuk veya sıcak bir hava akımı hissetmek istemezler; yani değiştirici içerisinden eve verilen havanın, evin içindeki mevcut hava şartları ile aynı veya çok yakın olmasını isterler. Hatta daha fazlasını da bekleyebilirler. Bir ısı değiştiricisinin doğru sıcaklık değerinde bir hava sağlıyor olması onun %100 etkin bir şekilde çalıştığı anlamına gelmez. Eğer yeteri kadar ısı geri kazanımı sağlamıyorsa, ekonomik olarak yeterli tasarrufu yapmanızı engeller. Bir ısı değiştiricisinin çalışma süresi boyunca, verimlilik adına yapılan en küçük iyileştirmeler bile, elektrik faturalarınızda yüksek tasarruflar elde etmenize olanak sağlar. Bu yüzden Recair, ürünlerini en iyi verimliliği sağlayacak şekilde geliştirmek için çabalamaktadır. Böylece ısı değiştiricisinden egzoz edilecek havanın dış sıcaklıkla aynı, iç ortama verilecek havanın ise içerideki sıcaklıkla aynı veya çok yakın olması amaçlanır.

Recair maksimum performansı nasıl elde eder?
Maksimum performans için, Araştırma & Geliştirme departmanımız ile birlikte, bir ısı değiştiricisinin gerektirdiği kriterleri araştırdık ve bilimsel testler yardımı ile ısı değiştiricisinin bu kriterleri sağlaması için gerek duyduğu noktaları bulduk.
 

Maksimum performans için kriterler Recair çözümü
Hava akımları zıt akışlı olmalıdır (ters yönlere hareket eden akışlar gibi).

Recair çekirdeklerindeki hava akımları tamamen zıt akışlıdır.

 

Havanın kütlesel debisi mükemmel bir dengede olmalıdır (her yöne doğru giden havanın kütlesel debisi, herhangi bir zamanda aynı olmalıdır).

Recair, HRV üreticilerine, ünitelerine yerleştirdikleri Recair çekirdeklerinin üstün performans verebilmesi için bu şartın sağlanması konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır.  

 

Ne hava akımlarının arasında, ne de ısı değiştiricisinden dışarıya veya dışarıdan ısı değiştirici içine bir sızıntı olmamalıdır.

Recair çekirdeklerinde sızıntı ihmal edilebilecek seviyededir. (ortalama <%0.5) Pazarın en iyisidir.

 

Isı transfer yüzeyi mümkün olduğu kadar geniş olmalı ve her iki hava akımı birbiriyle olabildiğince temasta bulunmalıdır.

 

Özel üçgensel kanal tasarımı sayesinde, benzer boyuttaki diğer ürünlerin yüzey alanlarına göre, Recair çekirdekleri daha geniş ısı transfer yüzeyine sahiptir. (aynı basınç kaybında, kare kanal tasarımına göre %50 daha fazla ısı transfer kapasitesi.)
En yüksek ısı transferi için hava akımlarının dağıtımı düzenli ve homojen olmalıdır. Recair çekirdeklerinin küçük üçgensel kanalları düzgün akış dağıtımı ile zıt akışı garanti altına almaktadır. 
Bütün ısı doğrudan kanal cidarları üzerinden aktarılmalıdır: Kanal cidarı kenarından herhangi bir ısı transfer edilmemelidir.

Isı iletimini sınırlandırmak için Recair çekirdeklerindeki kanal cidarları, düşük ısı iletimine sahip olan polistirenden yapılmıştır.

 

Kolay kullanımı sağlamak için ısı değiştirici olabildiğince kompakt olmalıdır. Recair çekirdekleri ısı transfer yüzeyi ve iç hacim arasındaki en iyi oranı sağlar.
Uygun fiyatlar sağlamak için; malzeme, imalat, kurulum ve kullanım masrafları en alt seviyede tutulmalıdır.

Recair ürünleri ucuzdur, az malzemeye ihtiyaç duyar, nakliyesi kolaydır ve kolayca kullanılabilir.

 

Konfor için odaya verilen taze hava ile oda havası sıcaklığı arasındaki fark 1,5º C’yi aşmamalıdır. İç ve dış ortam sıcaklık farkının 30º C olduğu bölgelerde, bu hedefe ulaşmak için gerekli verimliliği sadece Recair çekirdekleri sağlayabilir. (fan ısısı da dahil olmak üzere >%95,)

Buradaki bilgiler ilginizi çektiyse ve daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen iletişim formumuzu doldurun.