Isı değiştiricisinin işlevi

Isı değiştiricisi havadan havaya ısı transferine olanak tanır


Isı değiştiricileri bir ortamdan, başka bir ortama enerjiyi ısıl formda aktarırlar. Isının depolanmasının söz konusu olmadığı, iki hava akımının birbirinden tamamen ayrı olduğu ısı değiştiricilerine reküperatör denir. Recair havadan havaya ısı transferi için reküperatörler üretmektedir.


Maksimum etkinlik ile ısı değiştiricisinin işlevi
Isı değiştiricilerinde, ısı transferini arttırabilmek için, hava kanalı yükseklikleri ve cidar kalınlıkları, basınç düşümleri de göz önünde bulundurularak en düşük boyutlarda tutulmuştur. İki hava akımı birbirlerine paralel iki ayrı kanalda zıt yönde ve oldukça uzun bir yol boyunca hareket eder. Bu soğuk havanın, dışarı atılan sıcak hava akımının sıcaklığına kadar ısıtılmasına veya tam tersinin gerçekleşmesine olanak sağlar. Yani sıcak havanın sıcaklığı nerede ise dışarı çıkan soğuk hava akımının sıcaklığına kadar düşürülebilir.


Değiştiricinin üzerinde iki hava akımı için de, küçük ölçülü ve eşit dirençli üçgen kanallar oluşturulmuştur. Bu yüzden hava akımı bütün kanallar içerisinde eşittir. Her üçgen kanal, zıt akışın gerçekleştiği üç düz kanal ile çevrelenmiştir. Böylece, ısı değiştiricisinde %93 oranında yüksek verimlilik elde edilir. Bu durumda, içeri giren ve dışarı çıkan hava sıcaklığı arasındaki