Reküperatör

Reküperatör ısı geri kazanımı için en iyi ısı değiştirici..!


İki tür ısı değiştiricisi vardır. Reküperatör ve rejeneratör. Reküperatörler doğrudan ısı transferi prensibi ile çalışır, rejeneratörler ise ısıyı önce depolayıp daha sonra diğer hava akımına transfer ederler.


Rejeneratör
Rejeneratörlerde primer kısımdaki havadan alınan ısı önce dolgu üzerinde depolanır, daha sonra sekonder kısımdaki havaya aktarılır. Dolgu, hava akımlarının üzerinden geçeceği ince cidarlı ve delikli yapıdaki hava kanallarından oluşur. Rejeneratörlerde hava akışı düz bir yörünge izler, bu sebeple hava akışlarının dolguya giriş ve çıkışı sırasında taşınım ile ısı kaybı meydana gelir. Bu rejeneratörler için ciddi bir dezavantajdır.


Reküperatör
Reküperatörlerde ise iki hava akımı bir cidar ile birbirinden ayrılır ve ısı transferi bu cidarda, cidarın kalınlığı boyunca doğrudan gerçekleşir. Burada tek kayıp akış yönünde gerçekleşen ısı iletimi ile meydana gelir. Ancak bu kayıp, plastik gibi düşük ısı iletimine sahip malzeme kullanılarak binde bir düzeyine düşürülebilir.


İstenilen verimliliği elde etmek için yalnızca bir reküperatör kullanılabilir.