Sürdürülebilir enerji

Isı geri kazanımı sürdürülebilir bir enerji şeklidir..!

Recair duyulur ısı değiştiricileri enerji tasarrufunda doğru bir adımdır. Recair duyulur ile daha az enerji kullanılır ve enerjiye bağlı masraflar azalır. Ayrıca fosil yakıt kullanımını da azaltır. Isı değiştiricileri, egzoz havasının ısısını taze havaya transfer ederler. Bu prensip motorlu taşıtlarda, ofislerde, evlerde, endüstride ve farklı alanlarda kullanılır.

Isı transferi
Sıcak havanın içindeki enerjiyi yeniden kullanarak enerji tasarrufu

Isı değiştiricisinde gerçekleşen ısı transferi enerji tasarrufu sağlar. Giren ve çıkan hava akımları bir cidar ile (kanal duvarı gibi) ayrılırlar. Isı daha sıcak olan hava akımından, daha soğuk olan hava akımına transfer edilir. Bu işlem için termodinamiğin ikinci yasası geçerlidir. Bu yasaya göre ısı, sıcak ortamdan soğuk ortama hareket eder. Böylece binayı terk eden sıcak, kirli havadaki ısı, binaya giren soğuk, temiz havaya transfer edilir veya tam yaz çalışmasında bunun tersi şekilde bu işlem gerçekleşir.